Programación de Cursos PRL CSIF 4º Cuatrimestre

Poñemos ao voso dispor a Programación de Cursos PRL de CSIF Galicia para o 4º Cuatrimestre deste ano 2023.

XORNADA DA XESTIÓN DA VIOLENCIA FÍSICA EN ENTORNOS LABORAIS

Edicións

Ourense – 28 e 29 setembro

A Coruña – 4 e 5 outubro

XORNADA PARA O AFRONTAMENTO DE CONDUTAS VERBAIS DESAFIANTES

Edicións

Santiago – 2 outubro

Ourense – 18 outubro

Lugo – 19 outubro

XORNADA DE XESTIÓN DAS AGRESIÓNS E ACOSO NAS REDES SOCIAIS. PROPOSTAS PRÁCTICAS E ACCIÓNS LEGAIS

Edicións

Santiago – 19 setembro

XORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE LESIÓNS MUSCOESQUELÉTICAS NA MANIPULACIÓN DE CARGAS E MOBILIZACIÓNDE PERSOAS

Edicións

Lugo – 12 setembro

XORNADA DE XESTIÓN EMOCIONAL DO SÍNDROME DE DESGASTE DOS PROFESIONAIS – SINDROME DE BURNOUT

Edicións

Santiago – 21 setembro

Lugo – 16 outubro

Ourense – 17 outubro

XORNADA PARA O EMPREGO DUNHA CONDUTA PAS E SOPORTE VITAL BÁSICO

Edicións

A Coruña – 26 setembro