I Xornada Ciber Seguridade

O próximo 25 de xaneiro celebrarase na Coruña a I Xornada de Ciber Seguridade e Investigación Teconolóxica organizada por JUPOL, JUCIL E CSIF.

Trátase dunha actividade formativa que ten por obxecto dotar aos asistentes de ferramentas frente ás novas formas de ciberdelincuencia.

Celebrarase no salón de actos da Fundación Raizame en horario de 09.00 a 14.00 horas, en modalidade PRESENCIAL -aberta- e ONLINE -limitada a afiliados/as de JUPOL e JUCIL.

II Edición do curso: Actualización en normativa sanitaria

O 30 de outubro comeza en A Coruña unha II edición do curso Actualización en normativa sanitaria.

Trátase dunha actividade formativa dirixida a facilitar os dereitos e deberes fundamentais dos cidadáns emanados da Constitución Española con especial aplicación e reflexo no ámbito sanitario, tales como:

1. Dereito á protección da saúde

2. Principios inspiradores da Lei Xeral de Saúde

3. Competencias das diferentes Administracións Públicas, organización xeral e características do sistema de saúde

4. Protección de datos persoais no eido sanitario, así como observación dos preceptos da Lei da Autonomía do paciente

O curso prolongarase ata o 5 de febreiro, en horario de mañás, de 10.00 a 12.00, e de tardes, de 17.00 a 19.00.

*Durante o mes de outubro celebrouse unha edición limitada de repaso con duración de 10 horas.

Programación de Cursos PRL CSIF 4º Cuatrimestre

Poñemos ao voso dispor a Programación de Cursos PRL de CSIF Galicia para o 4º Cuatrimestre deste ano 2023.

XORNADA DA XESTIÓN DA VIOLENCIA FÍSICA EN ENTORNOS LABORAIS

Edicións

Ourense – 28 e 29 setembro

A Coruña – 4 e 5 outubro

XORNADA PARA O AFRONTAMENTO DE CONDUTAS VERBAIS DESAFIANTES

Edicións

Santiago – 2 outubro

Ourense – 18 outubro

Lugo – 19 outubro

XORNADA DE XESTIÓN DAS AGRESIÓNS E ACOSO NAS REDES SOCIAIS. PROPOSTAS PRÁCTICAS E ACCIÓNS LEGAIS

Edicións

Santiago – 19 setembro

XORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE LESIÓNS MUSCOESQUELÉTICAS NA MANIPULACIÓN DE CARGAS E MOBILIZACIÓNDE PERSOAS

Edicións

Lugo – 12 setembro

XORNADA DE XESTIÓN EMOCIONAL DO SÍNDROME DE DESGASTE DOS PROFESIONAIS – SINDROME DE BURNOUT

Edicións

Santiago – 21 setembro

Lugo – 16 outubro

Ourense – 17 outubro

XORNADA PARA O EMPREGO DUNHA CONDUTA PAS E SOPORTE VITAL BÁSICO

Edicións

A Coruña – 26 setembro

Xornada en PRL para o emprego dunha conduta PAS e soporte vital básico

Dirixida a todo tipo de traballador e traballadora, do sector sanitario de Galicia, que poida verse involucrado ou afectado por un accidente ou incidente de saúde no seu marco laboral.


A finalidade desta xornada é conseguir sensibilizar a calquera traballador ou traballadora na necesidade de seguir intervindo e axudando naqueles supostos de accidentes ou incidentes de saúde, así como na utilización dun procedemento PAS xunto con aquelas técnicas de soporte vital básico e desfibrilación e outras específicas para queimaduras, convulsións, acv, entre outras, como medio imprescindible no ámbito laboral para poder
salvar vidas ou reducir as deficiencias e/ou secuelas que poden producirse froito dunha sinistralidade deste tipo.

EDICIÓNS:

O Barco de Valdeorras / 09.00 a 14.00 h

O Barco de Valdeorras / 16.00 a 21.00 h

Prevención de lesións na manipulación de carga e mobilización de persoas

A manipulación manual dun corpo pesado é responsable, en moitos casos, da aparición da fatiga física e, incluso, de lesións que se poden producir dunha forma inmediata ou por acumulación de pequenos esforzos ou traumatismos aparentemente sen importancia. O obxecto deste curso é, por tanto, dotar aos asistentes das ferramentas necesarias para unha mobilización correcta dos corpos e corrixir malos hábitos de hixene postural, que contribuirán tamén a evitar lesións.

Esta formación terá unha duración de 4 horas e está programada en:

Ribeira: 28 marzo

Lugo: 3 abril

Santiago: 17 abril