Memorias de actividade

Fundación Raizame desenvolve cada ano unha serie de actividades, fundamentalmente de tipo formativo e divulgativo, coa finalidade de que os beneficiarios destas melloren as súas competencias e capacidades tanto de tipo socio-laboral como persoal coa finalidade última de acadar determinados fins de carácter xeral, tales como favorecer a inclusión social, a cooperación, a igualdade, a promoción da acción social, entre outros.

Poñemos ao voso dispor o resume de todos os cursos celebrados dende o inicio da actividade da Fundación, no ano 2011.

Memoria 2022

Memoria 2021

Memoria 2019

Memoria 2018

Memoria 2017

Memoria 2016

Memoria 2015

Memoria 2014

Memoria 2013

Memoria 2012

Memoria 2011

*Non figura Memoria do ano 2020 porque debido á situación pandémica non se pudieron celebrar as actividades formativas previstas