Memorias de actividade

Fundación Raizame desenvolve cada ano unha serie de actividades, fundamentalmente de tipo formativo e divulgativo, coa finalidade de que os beneficiarios destas melloren as súas competencias e capacidades tanto de tipo socio-laboral como persoal coa finalidade última de acadar determinados fins de carácter xeral, tales como favorecer a inclusión social, a cooperación, a igualdade, a promoción da acción social, entre outros.

Poñemos ao voso dispor o resume de todos os cursos celebrados dende o inicio da actividade da Fundación, no ano 2011.

Memoria 2021

Memoria 2019

Memoria 2018

Memoria 2017

Memoria 2016

Memoria de 2015

Memoria de 2014

Memoria de 2013

Memoria de 2012

Memoria de 2011

*Non figura Memoria do ano 2020 porque debido á situación pandémica non se pudieron celebrar as actividades formativas previstas