A Fundación

Raizame é unha Fundación declarada de interese galego e laboral  que ten como fin fomentar o estudo e a investigación en materia de emprego e formación profesional e social dos traballadores e traballadoras de Galicia.