ffff

Raizame é unha fundación constituida dende a Central Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia.
Ten carácter permanente e a súa duración será indefinida.
Desenvolverá as súas actividades principalmente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 17 de febreiro de 2011 pola que se clasifica de interese laboral a Fundación Raizame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2011 pola que se declara de interese galego a Fundación Raizame e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.