Que facemos

Consulta nesta páxina a memoria de actividades e os diferentes cursos que desenvolve a Fundación dende a súa constitución.