Curso de PRL para o afrontamento de condutas verbais desafiantes

Formación que ten como obxectivo saber identificar as condutas verbais desafiantes por parte do noso interlocutor, no ámbito laboral e no desenvolvemento da nosa actividade profesional e dotármonos de ferramentas para facerlles frente.

Martes 9 de mayo de 16:00 h a 20:00 h.