II Edición do curso: Actualización en normativa sanitaria

O 30 de outubro comeza en A Coruña unha II edición do curso Actualización en normativa sanitaria.

Trátase dunha actividade formativa dirixida a facilitar os dereitos e deberes fundamentais dos cidadáns emanados da Constitución Española con especial aplicación e reflexo no ámbito sanitario, tales como:

1. Dereito á protección da saúde

2. Principios inspiradores da Lei Xeral de Saúde

3. Competencias das diferentes Administracións Públicas, organización xeral e características do sistema de saúde

4. Protección de datos persoais no eido sanitario, así como observación dos preceptos da Lei da Autonomía do paciente

O curso prolongarase ata o 5 de febreiro, en horario de mañás, de 10.00 a 12.00, e de tardes, de 17.00 a 19.00.

*Durante o mes de outubro celebrouse unha edición limitada de repaso con duración de 10 horas.

Programación de Cursos PRL CSIF 4º Cuatrimestre

Poñemos ao voso dispor a Programación de Cursos PRL de CSIF Galicia para o 4º Cuatrimestre deste ano 2023.

XORNADA DA XESTIÓN DA VIOLENCIA FÍSICA EN ENTORNOS LABORAIS

Edicións

Ourense – 28 e 29 setembro

A Coruña – 4 e 5 outubro

XORNADA PARA O AFRONTAMENTO DE CONDUTAS VERBAIS DESAFIANTES

Edicións

Santiago – 2 outubro

Ourense – 18 outubro

Lugo – 19 outubro

XORNADA DE XESTIÓN DAS AGRESIÓNS E ACOSO NAS REDES SOCIAIS. PROPOSTAS PRÁCTICAS E ACCIÓNS LEGAIS

Edicións

Santiago – 19 setembro

XORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE LESIÓNS MUSCOESQUELÉTICAS NA MANIPULACIÓN DE CARGAS E MOBILIZACIÓNDE PERSOAS

Edicións

Lugo – 12 setembro

XORNADA DE XESTIÓN EMOCIONAL DO SÍNDROME DE DESGASTE DOS PROFESIONAIS – SINDROME DE BURNOUT

Edicións

Santiago – 21 setembro

Lugo – 16 outubro

Ourense – 17 outubro

XORNADA PARA O EMPREGO DUNHA CONDUTA PAS E SOPORTE VITAL BÁSICO

Edicións

A Coruña – 26 setembro

Xornada en PRL para o emprego dunha conduta PAS e soporte vital básico

Dirixida a todo tipo de traballador e traballadora, do sector sanitario de Galicia, que poida verse involucrado ou afectado por un accidente ou incidente de saúde no seu marco laboral.


A finalidade desta xornada é conseguir sensibilizar a calquera traballador ou traballadora na necesidade de seguir intervindo e axudando naqueles supostos de accidentes ou incidentes de saúde, así como na utilización dun procedemento PAS xunto con aquelas técnicas de soporte vital básico e desfibrilación e outras específicas para queimaduras, convulsións, acv, entre outras, como medio imprescindible no ámbito laboral para poder
salvar vidas ou reducir as deficiencias e/ou secuelas que poden producirse froito dunha sinistralidade deste tipo.

EDICIÓNS:

O Barco de Valdeorras / 09.00 a 14.00 h

O Barco de Valdeorras / 16.00 a 21.00 h

Prevención de lesións na manipulación de carga e mobilización de persoas

A manipulación manual dun corpo pesado é responsable, en moitos casos, da aparición da fatiga física e, incluso, de lesións que se poden producir dunha forma inmediata ou por acumulación de pequenos esforzos ou traumatismos aparentemente sen importancia. O obxecto deste curso é, por tanto, dotar aos asistentes das ferramentas necesarias para unha mobilización correcta dos corpos e corrixir malos hábitos de hixene postural, que contribuirán tamén a evitar lesións.

Esta formación terá unha duración de 4 horas e está programada en:

Ribeira: 28 marzo

Lugo: 3 abril

Santiago: 17 abril