Xornada en PRL para o emprego dunha conduta PAS e soporte vital básico

Dirixida a todo tipo de traballador e traballadora, do sector sanitario de Galicia, que poida verse involucrado ou afectado por un accidente ou incidente de saúde no seu marco laboral.


A finalidade desta xornada é conseguir sensibilizar a calquera traballador ou traballadora na necesidade de seguir intervindo e axudando naqueles supostos de accidentes ou incidentes de saúde, así como na utilización dun procedemento PAS xunto con aquelas técnicas de soporte vital básico e desfibrilación e outras específicas para queimaduras, convulsións, acv, entre outras, como medio imprescindible no ámbito laboral para poder
salvar vidas ou reducir as deficiencias e/ou secuelas que poden producirse froito dunha sinistralidade deste tipo.

EDICIÓNS:

O Barco de Valdeorras / 09.00 a 14.00 h

O Barco de Valdeorras / 16.00 a 21.00 h

Prevención de lesións na manipulación de carga e mobilización de persoas

A manipulación manual dun corpo pesado é responsable, en moitos casos, da aparición da fatiga física e, incluso, de lesións que se poden producir dunha forma inmediata ou por acumulación de pequenos esforzos ou traumatismos aparentemente sen importancia. O obxecto deste curso é, por tanto, dotar aos asistentes das ferramentas necesarias para unha mobilización correcta dos corpos e corrixir malos hábitos de hixene postural, que contribuirán tamén a evitar lesións.

Esta formación terá unha duración de 4 horas e está programada en:

Ribeira: 28 marzo

Lugo: 3 abril

Santiago: 17 abril