Previr lesións muscoesqueléticas na manipulación de cargas e mobilización de persoas

Curso de PRL orientado a detectar as lesións muscoesqueléticas que se poden producir froito da manipulación de cargas e mobilización de persoas, e dotar aos asistentes das técnicas acaídas para evitalas.

A Coruña / 26 abril / 16:30 h a 20:30 h.