ffff
sssss sss s ss

ACTIVIDADES 2012

11/01/2012

11/01/2012

XORNADAS SOBRE A  ACCIÓN SINDICAL

07/06/2012

07/06/2012

XORNADA GALEGA DE SANIDADE

08/06/2012

29/06/2012

INICIACIÓN Á LINGUA DE SIGNOS

18/06/2012

28/06/2012

PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

18/06/2012

28/06/2012

INTRODUCIÓN Á INFORMÁTICA

21/09/2012

19/10/2012

CURSO DE LIMPEZA PROFESIONAL

01/10/2012

11/10/2012

SAÚDE LABORAL E PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

01/10/2012

30/10/2012

OPEN OFFICE

09/10/2012

18/10/2012

COMO ACTUAR ANTE UNHA EMERXENCIA

19/10/2012

26/10/2012

XORNADA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

22/10/2012

31/10/2012

CURSO E.B.E.P

22/10/2012

31/10/2012

CURSO HIXIENE POSTURAL E MOBILIZACIÓN DE PACIENTES

26/11/2012

26/11/2012

EDICIÓN E PUBLICACIÓN DE AXENDAS LABORAIS

17/12/2012

17/12/2012

DIRECCIÓN E PARTICIPACIÓN EN REUNIÓNS DE TRABALLO

18/12/2012

18/12/2012

XORNADA SOBRE INTEGRACIÓN DA ÁREA SANITARIA DO SALNÉS

19/12/2012

19/12/2012

PROMOCIÓN E ACTUACIÓN DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS